Stupně projektové dokumentace

Jaké jsou jednotlivé stupně projektové dokumentace – výkonové fáze?

Existuje 9 stupňů, do kterých lze rozdělit kompletní součinnost projektanta s investorem. jsou děleny tak, aby bylo možno zadat i samostatně jen jednu z nich, aby bylo možno je samostatně nacenit dle platného veřejného „výpočtu honoráře architekta“.  VF3 (DUR) a VF4 (DSP) jsou stupně projektové dokumentace, sloužící pro oficiální správní řízení, za účelem rozhodnutí stavebního úřadu o  umístění stavby či povolení k započetí stavby.

Poradna – přehled pojmů