V rámci inženýringu nabízíme:

 • Zajištění vyjádření o existenci sítí a jejich možného střetu se stavbou (lze vypracovat i v rámci předprojektové přípravy)
 • Projednání dokumentace k požadovanému správnímu řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení…) s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a organizacemi za účelem vydání povolení
 • Vypracování žádosti na zahájení správního řízení v požadovaném stupni povolení:
  • ohlášení stavby
  • územní řízení, územní souhlas
  • stavební povolení
  • společné povolení (územní a stavební řízení)
  • společný souhlas (územní souhlas a ohlášení stavby)
  • vodoprávní povolení, povolení nakládání s vodami
 • Komunikace a spolupráce s projektantem při řešení požadovaných změn projektu pro výše uvedená správní řízení.
 • Zastupování stavebníka – investora v rámci plné moci v průběhu řízení
 • Zjištění vydání Rozhodnutí povolení stavby