Nabízíme následující služby:

  • Předprojektovou přípravu včetně zajištění požadovaných posudků dle charakteru záměru a místa
  • Vypracování kompletní projektové dokumentace
  • Inženýring včetně zastupování stavebníka na základě udělení plné moci
  • Dozor stavby – autorský dozor, technický dozor investora, stavební dozor
  • služba Hodinového architekta – konzultační a poradenský servis, kde rozsah prací nepřesáhne 20 hod
  • Zdarma dostupná Poradna, kde naleznete odpovědi na nejčastější otázky z oblasti projektování, bytové architektury a inženýringu.