"Dům je mnohem více než pouhé přístřeší, měl by nás povznést emocionálně a duchovně." John Saladino

Projektová dokumentace
Projektová dokumentace

Vypracování dokumentace, včetně specializovaných profesních částí, pro požadované stupně řízení.

Inženýring
Inženýring

Zastupování investora v projednání s dočenými orgány, správci sítí a následně v územním a stavebním řízení.

Dozor stavby
Dozor stavby

Výkon autorského dozoru (AD), technického dozoru investora (TDI) a stavebního dozoru.

Hodinový architekt
Hodinový architekt

Konzultační, poradeský a designérský servis, kde rozsah prací nepřesáhne 20 hodin.

Poradna
Poradna

Vysvětlení základních pojmů a postupů týkajících se projektování, inženýringu a stavebního zákona.