Poté, co jsem poznala, že mnoho klientů si neví rady, zda vůbec projekt potřebují, k čemu jim bude či nebude sloužit, a jak a kde a proč by ho měli zadávat a následně projednávat…, rozšířila jsem svoji architektonickou činnost o službu Hodinového Architekta – konzultační a poradenskou činnost, se kterou taktéž úzce souvisí i služby v oblasti bytového designu.
Mým cílem je Vám celý proces objasnit a zjednodušit, a poté dojít k optimálnímu řešení na obou stranách.
Mou snahou je během „několika hodin“ Vám za „několik set“ ušetřit „několik tisíc“.

Konzultační a poradenský servis

v oblasti architektury

 • před zadáním projektové dokumentace
 • při kterémkoli stupni projektové dokumentace
 • při kterémkoli stupni správního řízení
 • při komunikaci s jiným projektantem
 • při volbě celkového směru designu mobiliáře, nábytku
 • při výběru z množství nabízených možností
 • při zoufalství ze složitosti procesu celého stavebního řízení
 • při potřebě nasměrování správným směrem

v oblasti bytového designu

 • odborná pomoc při změně dispozice bytu
 • pomoc při výběru vhodného zařízení, nábytku, vzhledem k finančním nárokům na předpokládanou investici
 • pomoc při výběru vhodného výrobce pro atypický nábytek (truhláři, kuchyně…atd)

v oblasti stavebního inženýringu

 • předprojektová příprava
 • konzultace při jednotlivých stupních správních řízení, v případě, že si inženýrskou činnost zajišťujete sami
 • pomoc při realizaci zakázky

Ceník

Služba Hodinového Architekta nabízí čistě  konzultační,  poradenskou a inženýrskou činnost, kde rozsah prací nepřesáhne 20 hodin. Hodinová sazba je určena Ceníkem služeb.

V případě časově náročnějšího zadání  a ujednání na delší spolupráci na uceleném projektu či konkrétní části projektu, který lze řádně začlenit do kategorie architektonických prací a projektů, bude druh návrhu začleněn do příslušné „výkonové fáze“ a cena stanovena dle programu pro výpočet honoráře architekta pro pozemní stavby podle honorářových zón a započitatelných nákladů (tzv. Honorářový řád ČKA).

Objednávka

Službu Hodinového architekta můžete objednat ZDE nebo mě kontaktujte telefonicky, případně mailem.