Zajištění výkonu:

  • autorského dozoru (AD) – u projektů soukromých a námi projektovaných vykonáváme v případě, že si tuto činnost investor předem vyžádá. U projektů veřejných staveb je výkon AD zákonnou povinností.
  • technického dozoru investora (TDI) – u projektů soukromých není povinností, pouze v případě že si tuto činnost investor předem vyžádá. U projektů veřejných staveb je výkon TDI zákonnou povinností, nesmí být však vykonávána současně jako AD.
  • stavebního dozoru (SD) – pouze u staveb prováděných svépomocí. U staveb prováděných dodavatelsky je výkon SD zahrnut již ve vázané živnosti stavebního podnikatele.
  • vedení stavebního deníku