Předprojektová příprava:

  • Úvodní konzultace, analýza potřeb, přání a životního stylu klienta s ohledem na dané možnosti místa
  • Návštěva místa a ujasnění základních požadavků s objednatelem
  • Obstarání vstupních údajů, jednání se stavebním úřadem – zjištění požadavků pro následnou PD a inženýrskou činnost
  • Zabezpečení veškerých nutných průzkumů pro vypracování dokumentace (hydrogeologický, geodetický, radonový, atd.).
  • Zajištění vyjádření o existenci všech požadovaných správců inženýrských sítí a zjištění jejich střetu se stavbou

Rozsah všech specifikovaných úkonů je upřesněn s investorem a účtován dle požadovaného rozsahu a stráveného času na konkrétním zadání.
Vypracování cenové nabídky jednotlivých stupňů projektové dokumentace se odvíjí od zjištění podrobných informací v rámci předprojektové přípravy.