Architektonická studie

Co je architektonická studie?

V architektonické studii (VF2) je řešeno dispoziční, výtvarné a hmotové řešení domu.
Architektonickou studii zpracovává architekt na základě požadavků investora, dohodnutých před zahájením projektu. V průběhu zpracování architektonické studie probíhají konzultace s investorem v rozsahu stanoveném před započetím projektu. Konzultace slouží k seznámení s rozpracovanou architektonickou studií v průběhu řešení a případnému doplnění či upřesnění požadavků klienta.

Výstupem studie kromě výkresů a zprávy může být též vizualizace, tedy fotorealistické zobrazení podoby stavby z exteriéru.

Autorizovaný architekt zpracovávající studii svojí kvalifikací zaručuje proveditelnost návrhu, což znamená, že už v této fázi by měl respektovat prováděcí předpisy a vyhlášky a konzultovat svůj návrh již s ostatními specialisty, kteří se budou podílet na projektu v dalších fázích projektové dokumentace.

Poradna – přehled pojmů