Autorský dozor

Co je autorský dozor /AD/?

Autorský dozor je činnost zpracovatele dokumentace (projektanta), kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou zapisovány do stavebního deníku.

Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby. V rámci autorského dozoru se provádí mimo jiné schvalování případných úprav a náhradních řešení, je nezbytná účast na kontrolních dnech stavby apod. V rámci autorského dozoru jsou vybírány např. přesné odstíny barev, typy obkladů a dlažeb a mnoho dalšího zařízení na základě předložených vzorků investorem, nebyl-li zpracován projekt interieru.

Při chybějícím autorském dozoru se může snadno stát, že klient podlehne tlaku stavební firmy motivovanému snahou si věc zjednodušit. Výsledek pak zdaleka není tak přesvědčivý jako původní záměr, někdy můžou takto provedené změny znamenat totální fiasko. Proto docházíme na stavbu a hlídáme kontinuitu původního návrhu.
Autorský dozor je samostatnou výkonovou fází celkové dokumentace (VF8), je to samostatná služba objednaná investorem – objednatelem.

Poradna – přehled pojmů