Spolupráce při dokončení stavby

Co je spolupráce při dokončení realizované zakázky, stavby?

Spolupráce při dokončení stavby spočívá v přebírání a kontrole úplnosti předávaných dokladů ke kolaudačnímu řízení a provozu objektu.

Se spoluprací při dokončení stavby souvisí závěrečná kontrola dokončeného díla, případně zpracování soupisu vad a nedodělků. Spolupráce při dokončení stavby zahrnuje též účast na přejímacím a kolaudačním řízení a kontrolu odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem v dohodnutých termínech.

Zpracování podkladů pro kolaudaci bývá zpravidla zahrnuto ve výkonu inženýrské činnosti.

Poradna – přehled pojmů