Dokumentace pro provedení stavby /DPS/

Co je prováděcí dokumentace – dokumentace pro provedení stavby – /DPS/ ?

Projektová dokumentace pro provedení stavby (VF5), tzv. prováděcí projekt, slouží jako podklad pro samotnou stavbu.
Oproti projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení obsahuje projektová dokumentace pro provedení stavby bližší specifikaci materiálů, řešení detailů stavby, výpisy použitých prvků, detailní projekty profesí, technologické postupy apod. Projekt pro provedení stavby zaměstnává řadu specialistů, jako subdodávek kompletního projektu. Projekt pro provedení stavby je velmi důležitou přílohou smlouvy o dílo na dodání samotné stavby, proto musí být zpracován velmi pečlivě.
Absence tohoto stupně projektové dokumentace je nejčastější příčinou vzniku vícenákladů při samotné stavbě. 

Poradna – přehled pojmů