Honorářový řád

Co je honorářový řád?

V programu pro výpočet honoráře architekta je stavba dle své složitosti a náročnosti začleněna do  kategorie architektonických prací a projektů, část požadované dokumentace do příslušné kategorie výkonové fáze, a cena stanovena  procentuálně dle honorářových zón a započitatelných nákladů stavby.

Tento program pro výpočet honoráře architekta (tzv. „Honorářový řád ČKA“) byl po odborné stránce shledán Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků jako vyhovující mezinárodním profesním standardům výkonovým a dokumentačním, v souladu s právními předpisy stanovujícími požadavky na profesní standardy v České republice, a způsobilý pro stanovení ceny dohodou.

Poradna – přehled pojmů