... dům je mnohem více než pouhé přístřeší, měl by nás povznést emocionálně a duchovně.
John Saladino

Specializované projekty

Součástí kompletní projektové dokumentace jsou specializované projekty:

  • statický posudek
  • připojení na inženýrské sítě, voda, plyn, kanalizace, elektro
  • projekt vytápění
  • projekt elektroinstalace – silnoproud, slaboproud
  • projekt zdravotechniky – vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod
  • požárně bezpečnostní řešení stavby
  • výpočet energetické náročnosti budovy (ENB)